Al 0 projecten

Stel je vraag!

Al 2464 stemmen

Bekijk alle projecten
78 projecten gekozen!

Dankzij bijna 4000 online stemmen en honderden live stemmen van inwoners op het burgerbegrotingfestival krijgen 78 van de 161 projecten geld van de burgerbegroting in 2019. Bedankt!

De projectronde in 4 stappen

In de lente dienden burgers hun projecten in voor Antwerpen en werd bepaald welk thema hoeveel geld krijgt. Nu krijg je de kans online te stemmen op jouw favoriete projecten: de online stemmen tellen voor 20% van het totaal. De overige 80% gaat naar de live stemmen van 21 oktober 2018, op het burgerbegrotingfestival. Dan is meteen duidelijk welke projecten geld krijgen in 2019. Je mag zowel online als live meedoen.

Stap 1 - indienen

mei-juni 2018

Stap 2 - controleren

juli-augustus 2018

stap 3 - online stemmen

september - oktober 2018

  Stap 4 - kiezen

oktober - burgerbegrotingfestival