Huiswerkbegeleiding

STUDIELOKALEN EZRAINI

Dit project wil mensen stimuleren tot zelfontplooiing en toekomstperspectieven bieden door ruimtes ter beschikking te stellen met de nodige studiefaciliteiten. Jongeren en studenten krijgen de kans om voor hun studies aan computers te werken en krijgen daarbij begeleiding. Het budget dient om computers en tablets aan te kopen en vrijwilligers te vergoeden.

We stellen ruimtes ter beschikking met studiefaciliteiten en beogen hiermee verschillende doelen. Ten eerste bieden we een groot aantal computers aangesloten op het internet, toegankelijk voornamelijk voor scholieren secundair onderwijs,studenten hoger onderwijs en mensen zonder diploma die een vakopleiding volgen. Ook zorgen we voor een stille studieruimte,een rustige sfeer en omgeving,noodzakelijk voor scholieren die uit grote gezinnen komen en die thuis geen eigen computer met internet in hebben om te studeren. Jongeren uit kansarme gezinnen zijn een kwetsbare groep op vlak van onderwijs. Vaak ontbreekt het aan een ondersteunend netwerk en aan middelen om te studeren met het gevolg dat deze groep de secundaire school verlaat zonder diploma en/of geen hogere studies aanvangt. Om deze jongeren aan te moedigen hun secundaire studies af te ronden en eventueel een hogere opleiding te volgen, willen we de drempel naar deze studies verlagen. Daarom bieden we huiswerk- en studiebegeleiding aan voor deze doelgroep. De begeleiding en ondersteuning gebeurt door afgestudeerden die veelal dezelfde achtergrond hebben als de doelgroep. Deze mensen kunnen begrip opbrengen voor de situatie en de moeilijkheden van de jongeren en hun aanmoedigen om door te zetten. Veel van de studenten combineren hun studie met een baan of met een gezinsleven. Voor deze studenten is het vaak moeilijk om tijd vrij te maken om naar de campus te gaan (vaak in een andere gemeente of provincie) voor besprekingen, groepswerk en examens. Tegenwoordig bieden heel wat opleidingen de mogelijkheid om dit via Skype te doen. Op speciaal voorziene plaatsen in onze lokalen installeren we camera’s volgens de vereisten die een examen op afstand mogelijk maken. Ook volwassenen die toegang tot het internet nodig hebben om werk te vinden of op latere leeftijd een studie te volgen, kunnen hier terecht. Voor mensen die geen ervaring hebben met computers en internet bieden we de nodige ondersteuning door vrijwilligers

Ezreini is gesitueerd in de buurt van het Centraal Station waar veel grote gezinnen wonen met laaggeschoolde ouders waar vaak geen computer en/of internet thuis aanwezig is. Jongeren uit deze gezinnen kunnen hun weg naar opleiding en werk moeilijk vinden. We willen zoveel mogelijk jongeren en volwassen de toegang vergemakkelijken tot opleiding en werk om uit de kansarmoede te geraken en hun integratie in de maatschappij te bevorderen.

We ervaren veel problemen met het onjuist gebruiken van installaties en computers,aangezien de meeste gebruikers geen ervaring hebben met het gebruik ervan. Ook is er overbelasting tijdens bepaalde (piek)uren en moet er nagedacht worden hoe dit probleem verholpen kan worden. Voldoende vrijwilligers vinden die beantwoorden aan de vereisten en die zich op de gevraagde uren kunnen vrijmaken

TOTAAL € 20.000 : 20 computers of tablets aan 16.000 euro Vergoeding vrijwilligers 2019: 4.000 euro