Meer groen in de straten

Groene Ader Sint-Andries

Dit project verbindt de bestaande groene plekjes in de wijk Sint-Andries door meer groen te voorzien in de tussenliggende straten.  Meer groen is goed voor de levenskwaliteit, de biodiversiteit en voor klimaatadaptatie. De doelstelling van dit project is om verder te werken aan een 'groene ader' doorheen de wijk Sint-Andries.

In Sint-Andries zijn een aantal groenpolen (parkjes, samentuinen, woonerven,…). De tussenliggende straten zijn echter vaak arm aan groen. Bovendien is het een druk bevolkt gebied. Zowel voor de levenskwaliteit, de biodiversiteit als in het kader van klimaatadaptatie is het belangrijk dat ook in de tussenliggende straten hoogwaardig groen zijn plaats krijgt. De doelstelling van dit project is om verder te werken aan een ‘Groene ader’ doorheen de wijk Sint-Andries.

Uittesten van vernieuwende, bottom-up groeninitiatieven Wijk groener, klimaatrobuuster maken Inspiratiebron voor alle wijken van de stad Antwerpen

Experimenteerfase vraagt veel tijd of onvoldoende mogelijkheid voor kleine ingrepen. Afstemmmen met beleid van stad en district. Vervolg naar volgende jaren garanderen.

15.000 EUR