Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers

Sport Your Dream

Sport Your Dream is een competentietraject gericht op 15+ jongeren met een sportief talent. Jongeren volgen de opleiding tot City Coach i.s.m. Buurtsport Antwerpen en worden vervolgens ingezet in het programma Sport op pleintjes. Na het succesvol project in 2018 met 19 opgeleide jongeren wil Kras Sport dit project met een halftijdse medewerker in 2019 voortzetten.

Sport your dream is een competentietraject gericht op jongeren (15+) met een sportief talent. Tijdens het traject krijgen Jongeren de mogelijkheid om onder begeleiding van Kras Sport sportieve activiteiten te organiseren op verschillende pleinen in de stad Antwerpen. Jongeren volgen de opleiding tot City Coach (i.s.m. Buurtsport Antwerpen) en worden vervolgens ingezet in ons programma sport op pleintjes. De jonge sportcoaches brengen naast voetbal, ook andere sporten naar de pleintjes en zijn bovendien een rolmodel voor andere jongeren in de wijk. Het project versterkt niet enkel de jongeren zelf maar vergroot tegelijkertijd ook het aanbod in de jeugdwerkingen van kras in de wijken Kiel, Linkeroever, Borgerhout, Antwerpen Noord, Berchem, Hoboken en daarbuiten. Een kwaliteitsvol sportaanbod in de wijk, uitgevoerd door jonge vrijwilligers kan enkel wanneer deze jongeren intensief worden begeleid door een professionele coach. Na een zeer succesvol 2018 met 19 opgeleide jongeren willen we dit project voortzetten in 2019.

1. Competentieontwikkeling: Het ontwikkelen van competenties van jongeren (15+) die leven in maatschappelijk kwetsbare situaties door het opnemen van vrijwilligerswerk in de sport. 2. Een structureel en gevarieerd sportaanbod: Het aanbieden van een structureel, laagdrempelig en gevarieerd sportaanbod voor kinderen en jongeren (6-25 jaar) in verschillende wijken in het district Antwerpen uitgevoerd door vrijwilligers onder begeleiding van professionals.

• Het motiveren en begeleiden van Jongeren vraagt om intensieve coaching en opvolging om vroegtijdig afhaken te voorkomen. • Er zijn meer jongens dan meisjes die zich actief bewegen in de openbare ruimte, hiervoor vraagt het bereik van meisjes extra aandacht in ons programma. • Het stimuleren van een veilige en goed georganiseerde fysieke ruimte vraag afstemming tussen verschillende gebruikers met verschillende belangen.

28.200 EUR