Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers

DE NATIONAL, GEDRAGEN EN GEMAAKT DOOR VRIJWILLIGERS

Dankzij vele diverse vrijwilligers vonden al verschillende activiteiten plaats in De National. Er is echter nog heel veel werk. Een halftijdse medewerker zal de vrijwilligerswerking coördineren, zorgen voor coaching, goede werkplannen, uitgewerkte draaiboeken met rolverdelingen, enz. Ook het doorlopend motiveren van de vrijwilligers is erg belangrijk. 

Verschillende activiteiten konden ondertussen reeds doorgaan. Ook daarvoor was en is veel hulp van vrijwilligers nodig. Vele vrijwilligers boden zich reeds aan en leveren hun bijdragen volgens tijd, competentie, …. Vrijwilligerswerk vraagt een zeer intensieve coaching, met veel aandacht voor communicatie en vooral het linken van deze energie aan goede werkplannen, uitgewerkte draaiboeken met rolverdelingen, de allocatie van het juiste materiaal en het vermijden van efficiëntieverlies. Het doorlopend motiveren, enthousiasmeren enz. blijft daarbij altijd belangrijk. Voor De National is ook de diversiteit binnen de vrijwilligersgroep van groot belang. Diversiteit betekent hier veel: afkomst, gender, leeftijd, verbondenheid met de buurt, sociaaleconomische status enz. Om dit waar te maken zoekt de National de middelen om professionele begeleiding aan te werven.

Dit project kan en zal niet slagen zonder de daadwerkelijke, krachtig inzet van vele vrijwilligers. Zij worden de dragers van dit project, de mede-eigenaars en meteen ook de beste ambassadeurs. De betrokkenheid van vrijwilligers vormt de meest cruciale waarborg voor het lukken van De National

- Competent personeel vinden - Voldoende vrijwlligers rekruteren - Efficiënte systemen vinden om werken uit te voeren en vrijwilligers te verbinden - Voldoende middelen genereren om zowel de opbouw als programmatie te kunnen uitvoeren

TOTAAL 37.500: Loon van 1 pp (met ervaring binnen het PC 329) halftijds : 30 000,-€ Personeelsgebonden inclusief Werkingsmiddelen: vergaderkosten, vrijwilligersactiviteiten, vormingskosten, werkkledij (t-shirts,…) : 7 500,-€