Ondersteuning van het jeugdwerk

Poppendeugd

Poppendeugd vzw zorgt voor kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding door op een educatieve manier voor buitenschoolse ontspanning te zorgen en wil dit uitbreiden op een vaste plek. Het budget is nodig om de zaal in te richten en de nodige attributen aan te kunnen kopen.

Poppendeugd vzw kan omschreven worden als een poppentheater. Het verhaal dat verteld wordt is niet zomaar een verhaal, maar brengt altijd een moraal met zich mee. Het leert de kinderen de les niet, maar het moraal wordt er zo in verwerkt dat die impliciet, maar toch ook heel duidelijk naar voren komt. Deze optredens worden gehouden tijdens de vrije dagen of schoolvakanties. Het valt op dat er steeds meer vraag is naar dergelijke bezigheid voor de kinderen en jongeren. We willen Poppendeugd graag verder uitbreiden tot een goed georganiseerde kwalitatieve vrijetijdsbesteding. Tegelijkertijd bereiken we ook heel wat andere doelen. We willen elk kind graag aanpakken op zijn niveau. Het woord ‘Poppendeugd’ is weinig confronterend. Een kind moet in deze omgeving weten dat er niks van hem verwacht wordt, maar dat zijn capaciteiten en talenten ten volle zullen worden benut. Zo willen we ook verschillende, uiteenlopende workshops organiseren waarbei elk kind de kans krijgt om zich te kunnen uiten. Met een keuze aan knutselen, dansen, zingen, drama, houtbewerking, pottenbakken etc. zal elk kind een ‘comfort zone’ vinden en er, na genoeg observatie ook uit durven kruipen.

Kinderen hebben vaak geen emotionele uitlaatklep.Hun leven draait veel rond wat de school aanbiedt en dat komt ten goede aan de intellectuele ontwikkeling. Maar door kinderen en jongeren op een speelse manier kennis te laten maken met hun eigen en met andermans emoties,trachten wij om de kinderen verschillende vaardigheden aan te leren,waardoor ze emotioneel stabieler en meer empatisch worden.Hier heeft iedereen baat bij!

Momenteel zijn wij op erg kleine schaal aan het werken om het publiek, optreden voor optreden, te bereiken. We hebben ten eerste een vaste plaats nodig waar we ons zouden kunnen vestigen. Onze visie is er al, de praktische uitwerking moet nog verder vorm krijgen.

TOTAAL 30.000 euro: Geluid en verlichtingsinstallatie voor theaterzaal en podium: 10.000euro Poppen, decoratie, podium, gordijnen, stoelen, het lokaal ombouwen tot theaterzaal, ruimte voor workshops en activiteiten en al het bijhorend materiaal: 20.000 euro