Gemeenschapstuinen

Groen vingers 2050

Jeugdhuis 2050 wil een (moes)tuin aanleggen in bakken in de groene zone voor het jeugdhuis. Samen met de kinderen wordt deze vormgegeven en onderhouden. Op die manier krijgen de kinderen inzicht in het onderhouden van een (groenten)tuin.

Voor jeugdhuis 2050 ligt er een mooie groene zone met een aantal bomen en een pannafield (klein voetbalveldje) en bars. Het terrein trekt nu hoofdzakelijk jongens aan vaan +14 jaar. Dit is zeer fijn, maar onze kerngroep wil dat het terrein ook meer te bieden heeft voor kinderen en voor meisjes. Samen met een tuinarchitect/aanlegger willen we tijdens een brainstorm een plan maken om een moestuin, kruidtuin, avontuurlijk speelgroen, .. te integreren in het huidige sportieve concept. Op basis van dit ontwerp zullen samen met onze kinderen en jongeren onder begeleiding van een professional starten met de opbouw. De kinderen en jongeren zijn dus van start tot realisatie betrokken, maar om het haalbaar te maken en binnen een bepaalde termijn te realiseren betrekken we wel een professional die openstaat voor een samenwerking met onze kinderen en jongeren. We zullen ook oudere vrijwilligers betrekken uit de wijk of bijvoorbeeld uit het dienstencentrum. Met dit project creëren we een fijne bijkomende ontmoetingsplek voor iedereen in de buurt en leren we onze gasten iets over tuinieren. We kunnen het onderhouden van de groententuin integreren in onze werking: dagelijks onderhoud, kruiden en groenten voor kookactiviteiten, ...

-Kinderen inzicht geven in het onderhouden van een tuin en groententuin -Kinderen inzicht gegeven in de opmaak van een plan en de realisatie van een plan -Een ontmoetingsplek creëren voor iedereen op Linkeroever -...

-het niet vinden van een geschikte aannemer -te weinig respect voor de tuin, vandaar dat we dit project van bij de indiening bij de burgergbegroting samen met kinderen en jongeren doen

4.000 EUR: aanleg 3. 000 EUR - onderhoud 1.000 EUR Totaal 4.000€