Meer sociaal contact

Nieuwe Burgers - Nieuwe Buren

Dit project, begeleid door een halftijdse medewerker, richt zich op niet-begeleide vluchtelingenjongeren van 17 tot 21 jaar. Onder meer door een buddy-werking wil het deze jongeren aansluiting laten vinden bij jeugdwerkingen en vrije tijdsinitiatieven in buurt en stad. Het doel is om ontmoeting te bevorderen tussen nieuwe en 'oude' burgers van Antwerpen.

De Jongerenwerking van het ACM (Adviescentrum Migratie) is er voor alleenstaande jongeren tussen de 17 en 21 jaar die gevlucht zijn. We werken rond het kantelpunt 18+, want wanneer jongeren 18 jaar worden vallen opvang en begeleiding weg en staan de jongeren er vaak alleen voor. Ons aanbod bestaat uit een inloop, individuele begeleiding en verschillende activiteiten. We richten ons op de positieve kwaliteiten en bijdragen van de jongeren. Dit door aandacht te hebben voor hun individuele vragen en te focussen op de hele groep. Jongeren halen veel energie door samen te zijn en te leren van elkaar. Ze worden uitgedaagd te luisteren en te praten in groep. Doelstellingen van dit project: - werken aan een talententraject voor en met de jongeren zodat ze weerbaarder worden en aansluiting vinden bij andere jeugdinitiatieven. Uit ervaring hebben we geleerd dat dit voor alleenstaande gevluchte jongeren niet vanzelfsprekend is, gezien hun geschiedenis en de emotionele bagage die ze meedragen. - organiseren van activiteiten en vormingsmomenten voor de jongeren, samen met de buddies (in groep) om de groepsdynamiek en informatie-uitwisseling tussen de verschillende jongeren te bevorderen. Hierdoor versterken ze hun netwerk en bevorderen we ontmoeting met 'oude burgers'. Voor de invulling van de vormingsmomenten en activiteiten doen we ook beroep op buurtorganisaties en op vrijwilligers. - uitbouwen van een buddy-werking waardoor we ontmoeting tussen nieuwe burgers (onze jongeren) en 'oude burgers' creëren. Er is immers veel vraag van jongeren om Belgen te ontmoeten. De buddies zullen dan ook een eerste stap zijn naar ontmoeting met mensen in de buurt en de stad. Aansluiting en ontmoeting is een uitdaging voor de jongeren die we begeleiden, vandaar de keuze om dit op verschillende manieren te ondersteunen en kansen te creëren. Gezien de grote verschillen tussen de jongeren en hun individuele noden is een invalshoek van meerdere kanten nodig.

De meerwaarde van dit project zit in de integrale aanpak die we de jongeren bieden en feit dat we specifiek focussen op deze leeftijdscategorie. Onze Jongerenwerking is een unieke plek waar jongeren, zonder afspraak, binnen kunnen lopen voor al hun vragen, zorgen en leuke momenten in hun leven. Door deze integrale aanpak (verblijfsprocedures, vrije tijd, psycho-sociale noden, netwerk) vinden de jongeren een betere aansluiting en ontmoeting met andere burgers in de buurt en de rest van de stad.

We zullen de buddies goed moeten selecteren zodat we geen snelle verloop hebben. Het zal namelijk tijd nemen om een band op te bouwen tussen de buddy en de jongere, dus we zullen moeten uitkijken naar buddies die zich voor langere tijd willen en kunnen engageren. Verder zullen we voor een aansluiting bij reguliere initiatieven afhankelijk zijn van die initiatieven. Maar we hebben er vertrouwen in dat een goede samenwerking mogelijk is.

TOTAAL 26.500 EUR: 25.000 EUR voor loonkosten voor nieuwe collega die dit project uitwerkt; 1.500 EUR werkingsmiddelen, voor de kosten van activiteiten en materiaal ter ondersteuning van de vormingsmomenten