Kunst in het openbaar domein

Dekoloniseer de publieke ruimte!Een sokkel voor nieuwe verhalen!

Dit project wil een sokkel bouwen, een houten replica van de sokkel die in Brussel een beeld van Leopold II draagt. In tegenstelling tot het originele bouwwerk draagt deze sokkel geen trotse koloniale koning, maar biedt hij een podium aan jonge kunstenaars en performers, die hun eigen visie op het kolonialisme brengen.

In 2016 maakten filmmakers Anne Reijniers en Rob Jacobs samen met Congolese performance kunstenaars de film Échangeur. In Échangeur brengen jonge Congolese artiesten hun eigen visie op het koloniale verleden via straattheater en dans. Hun performances vinden plaats rondom een lege sokkel in het centrum van Kinshasa, die vroeger een beeld van een Belgische koning droeg. Geïnspireerd door de film, bouwde Antwerpse kunstenaar Quinten Van Essche een houten piëdestal, naar evenbeeld van de sokkel die op het Brusselse Troonplein een beeld van Leopold II draagt. Deze Belgische koning was stichter en eigenaar van de Kongo-Vrijstaat. Tijdens de filmpremière van Échangeur stond deze lege sokkel op een grasveldje voor kunsthuis Het Bos, en verbond het de film met de publieke ruimte. De sokkel bleef gedurende een maand op de Ankerrui staan en stelde voorbijgangers de vraag hoe we omgaan met het koloniale verleden en haar verbeeldingen. De sokkel lokte heel wat reacties uit, en werd zowel binnen het dekolonisatie-debat als door de nationale pers besproken. Nu ligt de sokkel opgeborgen in de hangars van Bar Paniek. Vandaag willen we de sokkel nieuw leven inblazen. We willen de sokkel opnieuw opbouwen, en vervolgens verschillende kunstenaarscollectieven vragen om interventies uit te denken. Zo komen we tot uiteenlopende toonmomenten waarin vragen rond kolonialisme en dekolonisatie centraal staan, en de lege sokkel steeds een uitdagend, dubieus podium voorziet. Door een veelheid van visies te verzamelen rond 1 symbolische plek, willen we de gelaagdheid van de geschiedenis bevragen, en haar verwevenheid met het heden tonen. We willen met de betrokken collectieven de locatie van de sokkel bepalen. Het kan dat de sokkel reist naar verschillende pleinen en straten in de stad. We willen niet enkel een publiek bereiken dat reeds geïnteresseerd is in het onderwerp en affiniteit heeft met de kunsten. We willen een breed publiek bereiken en maken daarom van communicatie een prioriteit.

Het debat rond dekolonisatie is aan het versnellen. Steeds meer mensen zien het belang van reflectie over koloniale structuren, en hoe die doorwerken tot vandaag. Dit project wil een gedekoloniseerde samenleving. Dit willen we niet doen door nogmaals de wandaden van het kolonialisme in de verf te zetten, maar door op zoek te gaan naar nieuwe verhalen: verhalen over mogelijke toekomsten, die in gelijkwaardige samenwerking tussen mensen met verschillende achtergronden geschreven worden.

Wat mis kan lopen is dat de samenwerking tussen de verschillende partners niet op een gelijkwaardige manier verloopt. Het gebeurt vaak dat gevestigde instellingen kleine burgerbewegingen uitnodigen voor een project, maar dat deze groepen niet de vrijheid krijgen om te doen wat ze echt belangrijk vinden. Hoewel wij geen grote instelling vertegenwoordigen, zullen we als initiatiefnemers er alles aan doen om een horizontale samenwerking te bekomen, zonder dat we onze eigen verlangens opdringen

3000 euro => herstel en plaatsing sokkel 10 000 euro => 4 groepen doen een interventie, we voorzien 2500 euro per groep. 7000 euro => coördinatie, communicatie en publiekswerking TOTAAL => 20 000 euro