Cursussen en vorming

Wereld & Burger & Academie

Een filosofische verkenning van mens en wereld die aanzet tot reflectie. Een cursus ondersteund door filosofie, psychologie, geschiedenis, kunsten, journalistiek,… Het budget wordt gebruikt voor communicatie, huur van de locatie, werkingskosten, docenten en catering.

Vertrekpunten:  Vorming speelt een sleutelrol zowel in de persoonlijke ontwikkeling en levenskunst, als in de dimensie wereldburgerschap. Why Democracy Needs Humanities (Nussbaum)  Bij-leren over verschillende werelden (= dimensies van het bestaan) is ook een vorm van toenemende participatie, in en aan die wereld(en),  De WereldBurger Academie heeft een uitgesproken en inspirerende visie, missie, en heeft heel wat expertise in huis die ze maar al te graag deelt. Met (schakel-)jaarprogramma’s, met thematische modules en trajecten, losse wekelijkse leersalons=bloemlezingen, woensdagse Studio Context, begeleide zelfstudie, wegwijzers en coachings, vorming ook op maat en aanvraag. Concretisering: Pilootproject 2019  AANBOD 1. (schakel-) jaarcursus ALGEMENE VORMING << MENS & WERELD; 365°>> 2. Schooljaarlopende woensdagnamiddag << STUDIO CONTEXT >> 3. Doorlopende<< EXTRA PLUS >> 4. Losse wekelijkse << BLOEMLEZINGEN/LEERSALONS >>  HOE ZO? 1. (SCHAKEL-) JAARCURSUS ALGEMENE VORMING << MENS & WERELD; 365°>> WAT ? Een filosofische verkenning van mens en wereld, die aanzet tot reflectie. To be or not to be? Over de mens als vraagstuk en zijnde-in-wording. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Hoe moet ik leven? In wat voor wereld(en) leven wij? Wat is de zin van alles? Vertrekkend vanuit zijn geworpenheid = zijn voorgeschiedenis, geboorte, paradise lost en immigratie op de wereld, zijn curriculum vitae = het leven als reisverhaal, gedreven door bestaanszekerheid, zoekend naar bestaanswaardheid,= de ‘meer’waardezoeker! Over zijn nature en nurture, zijn ontwerpend vermogen en de symbolische orde. Over de biofiele tot necrofiele ingesteldheid. Over zijn dialectische identiteit en le désir, c’est le désir de l’autre. Dus, van eiland tot wereld, ook in historisch perspectief. Over levensnoodzakelijke en over fatale vormen van verbondenheid. Over de gezonde samenleving en de amor mundi. Over het einde van de grote verhalen, de (schaarste aan) welvaart en welzijn, over hoop en duurzame ontwikkeling. To care or not to care … 365° Bronnen: filosofie, psychologie, geschiedenis, kunsten, journalistiek, … VOOR WIE ? (pre/post)studenten / nieuwkomers allerlei) (1° van district A / max 8 pers.) = voor wie van thuis/omgeving door sociaal en/of economische, migratie, psychosociale en/of culturele factoren onvoldoende ondersteuning of bagage meekregen/meekrijgen en (daardoor ook) minder studie-/ afstudeerkansen hebben en (dus!) ook minder welvaart- en welzijnsperspectieven… = wie na of naast zijn/haar opleiding en persoonlijke background hongerend is naar méér: kennis, zingeving, context, humanitas en horizon&taal DOOR WIE ? Docent: Leonor Wiesbauer (op vrijwillige basis) WANNEER ? 24 weekdagavonden v 19u-20u30 (dagdeel) volgens de academische kalender WAAR ? Campus Wiesbauer DEELNAME ? - Vrij&Willig maar niet vrijblijvend - Gratis voor studenten/bewoners v district A + inbegrepen: syllabus, extra teksten/docu enzo, drankje pauzes; andere deelnemers betalen een bijdrage in de werkingskosten - Oproep via campagne door oud-studenten, sociale media, eigen netwerk en partners, Burgerbegroting - Kandidaatstelling met ‘portret en motivatie’ / selectie en intakegesprek / beslissing toelating in onderling overleg / engagement ! - Einde parcours => symbolisch getuigschrift met betekenisvolle ceremonie 2. Schooljaarlopende woensdagnamiddagen << STUDIO CONTEXT >> WAT ? WereldWij(s)heid, wortels en vleugels, via een bad/aanbod algemene vorming => horizon verruimen en interesses wekken/stimuleren, kritische zin en talenten versterken, zelfvertrouwen, empathie en medeburgerschap voeden. Ontmoetingen met zichzelf en met elkaar, met kennis en waarden, kunst en cultuur, geschiedenis en actualiteit, Bildung en context, klassiekers en idealen, gelaagdheid en detail, canon en het aanbod van rondom-tot-veraf, horizon&taal en extramuros, (inter)linken en beyond, … VOOR WIE ? = (pre/post)studenten / nieuwkomers allerlei) 1° van district A (max 8p) = kunnen mits gemotiveerd verzoek en goedkeuring ook deelnemen aan ander aanbod; komen in aanmerking voor het schakel-jaar-programma; kunnen appèl doen op permanente faciliteiten bib/coaching => 3. EXTRA PLUS WANNEER ? - WOE-namiddagen (dagdeel) v 14 u-17u … x 24 = volgens de Academische kalender; tijdspad: zie agenda pilootjaar 2019 WAAR ? - Campus Wiesbauer = Haantjeslei 40; 2018 Antwerpen - Extramuros: dus soms ook (deels) op verplaatsing DEELNAME ? - Vrij&Willig maar niet vrijblijvend - Gratis! + inbegrepen: syllabus, extra teksten/docu enzo, drankje pauzes, verplaatsingen (zo nodig) en tickets extramuros-activiteit - Oproep via campagne oud-studenten, sociale media, eigen netwerk en partners; via Burgerbegroting - Kandidaatstelling met ‘portret en motivatie’ / selectie en intakegesprek / beslissing toelating in onderling overleg / engagement ! - Einde parcours => symbolisch getuigschrift met betekenisvolle ceremonie 3. Doorlopende<< EXTRA PLUS >> WAT ? Begeleide zelfstudie; op afspraak in de lesweken welkom op Campus Wiesbauer; voor raadpleging bib en documenten, kranten en tijdschriften; voor coaching; als studieplek. VOOR WIE ? = (pre/post)studenten / nieuwkomers allerlei) 1° van district A (max 8 p) DOOR WIE ? Hoofddocent Leonor Wiesbauer & C° ( allen op vrijwillige basis; onkostenvergoeding) WANNEER ? Tijdens de lesweken van de academische kalender; op afspraak in de weekdagen. WAAR ? Campus Wiesbauer; Haantjeslei 40; 2018 Antwerpen DEELNAME ? Extraplus is enkel voor studenten die deelnemen aan het schakel-jaar-programma Algemene Vorming M&W en/of Studio Context. Vrij&Willig maar niet vrijblijvend. Gratis.

MEERWAARDE => Doelgroepen: 1°junior/student/nieuwkomer + 2°allen => gratis! voor doelgroep 1° => Originaliteit aanbod/aanpak/doel - Via filosofie, psychologie, journalistiek, kunsten, economie, ecologie, politiek, … - Hoog niveau, laag van drempel - Persoonlijk, huiselijk, hartelijk - Verbindend - vrij&willig - aanwezig kapitaal: visie, kennis, expertise organisatorisch, netwerk, boeken, docu - Leren is participeren in&aan = bijdrage aan humanisme, democratie, Bruto Nationaal Geluk in A

=> onvoldoende bereik of motivatie van de 'jongere/studenten' doelgroep (toch werden in 2017-18 voor hen reeds 28 leersalons aangeboden op hun verzoek, dus zonder werving en met succesvol verloop) => een te groot aantal kandidaten; wat op zich zeer positief is en wat zal worden opgelost door: - meerdere momenten aan te bieden - meerdere docenten te betrekken - het (basis)schakeljaarprogramma aan een grotere groep aan te bieden (max 24) in extra locatie

Totaal: 27.564 euro locatie: 2840 euro Communicatie: 6800 euro Werkingskosten inhoud: 4560 euro werkingskosten organisatie: 1400 euro Docenten: 1000 euro Materiaal: 360 euro catering: 1800 euro