Interculturele projecten

Verre Verhalen, Naaste Buren: bijzondere verhalenvertellers

In de 2de editie van ‘Verre verhalen, naaste buren’ wil Elcker-Ik verhalenvertellers ondersteunen om hun verhaal voor te stellen via poëzie, proza, roman of Poetry Slam. In 2019 organiseert een deeltijdse medewerker 6 culturele avonden, worden 35 verhalenvertellers geselecteerd en gecoacht en 8 optredens georganiseerd met telkens 7 performers.

Elcker-Ik vzw organiseert jaarlijks honderden lezingen over globale en lokale thema's. Wij willen, in het kader van Burgerbegroting, de verschillende gemeenschappen in onze buurt bij elkaar brengen en via ontmoetingsmomenten kansen geven elkaar beter te leren kennen. Hierbij denken wij, zoals in het voorbije seizoen, aan een aanbod rond tradities en gebruiken van buurtbewoners. In 2018 hebben we de Joodse, Syrische, Senegalese, Somalische en Indische gemeenschappen uitgenodigd om tijdens tal van gelegenheden hun culturele tradities aan een groot publiek voor te stellen. Er werd verteld over geschiedenis, godsdienst, tradities en gewoontes, traditioneel eten geserveerd en muziek gespeeld. In onze 2de editie van ‘Verre verhalen, Naaste buren’ wensen wij, naast het organiseren van ontmoeting momenten met verschillende gemeenschappen ook individuele verhalenvertellers te stimuleren en ondersteunen om hun verhaal via poëzie, proza, roman of poetryslam voor te stellen. In zeven sessies laten wij verhalenvertellers van verschillende achtergronden en leeftijden hun bijzondere verhaal in Elcker-IK voorstellen aan een breed publiek. Deze verhalen zullen live door Radio Centraal worden uitgezonden, op video opgenomen en via verschillende media gepubliceerd. De beste, origineelste, ontroerendste vertellers worden opnieuw, tijdens een 8ste sessie uitgenodigd om ons nog meer verhalen te vertellen.

Wij willen aan de hand van ongedwongen, prettige ontmoetingen het gevoel van samenhorigheid versterken en polarisering en vervreemding tegengaan. Wij willen buurtbewoners kansen geven om hun cultuur, traditie en gebruiken met anderen te delen. We menen dat als wij naar elkaars verhalen durven te luisteren we sneller dichter bij elkaar zullen komen. We weten dat collectieve en individuele verhalen een opening creëren naar meer begrip, gemakkelijkere verstandhouding en vlottere omgang.

In het vorige seizoen zijn wij geen valkuilen tegengekomen en hopen daar ook nu op voorbereid te zijn. Als goed geolied team staan we klaar om eventuele valkuilen meteen op te merken, te onderscheppen en in juiste banen te leiden.

25.500€ : - Organiseren van 6 tal info culturele avonden - selectie van 35 kandidaten Bijzondere Verhalen Vertellers - Podium coaching voor 35 geselecteerde Bijzondere Verhalen Vertellers - voorbereiding van 8 tal optredens -Vertaling van sommige teksten - digitale (beeld+geluid) opname - verwerking en verspreiding van optredens in verschillende sociale media - telefoonverkeer - nutsvoorzieningen: gas, elektriciteit, water - onderhoud - versnaperingen bezoekers en performers