Interculturele projecten

DE NATIONAL, EEN CINEMA ALS CULTURELE LINK IN 2060

Door een duurzame samenwerking met de verschillende cultuurgemeenschappen wil dit project een intercultureel filmprogramma ontwikkelen en dit een herkenbare plaats in de programmatie geven. Er wordt een 1/5de werkkracht aangenomen om de verschillende etnisch-culturele groepen te laten participeren in werking, programmatie, communicatie van de National en het buurtleven.

Dit filmprogramma kan ook deels opgenomen worden in het project dat werd aangevraagd bij de Vlaamse overheid en ongeveer tweemaandelijks een andere cultuur in beeld wil brengen. Op deze manier willen we een publiekswerking waarbij we op een duurzame manier de verschillende etnisch-culturele groepen laten participeren in werking, programmatie, communicatie van De National en het buurtleven.

Verstevigen van sociale cohesie in de wijk. Drempelverlagend voor de verschillende groepen uit de wijken

- Competent personeel vinden - Goedkeuring project cultuurparticipatie bij de Vlaamse Overheid - Voldoende vrijwilligers kunnen rekruteren - Voldoende middelen genereren om de zaal tijdig klaar te krijgen voor een bijna dagelijkse programmatie. - Parkeerprobleem in de wijk zowel voor fietsen als auto’s

TOTAAL 20.000 euro: 20%FTE : 15.000 euro; huur films en materiaal: 5.000 euro