Ontmoeting in de buurt

Boerenmarkt Sint-Andriesplaats

Een boerenmarkt is een eenvoudige manier om consumenten in direct contact te brengen met producenten en de keten zo kort mogelijk te houden. Bovendien kan een boerenmakrt in het hart van de Sint-Andrieswijk de sociale samenhang versterken en uitbreiden. 

In het kader van klimaatadaptatie is het zinvol om het aantal tussenstappen tussen het maken van een product en de eindgebruiker zo klein mogelijk te houden. Een boerenmarkt is een eenvoudige manier om consumenten in direct contact te brengen met producenten en de keten zo kort mogelijk te houden. Bovendien kunnen we deze markt gebruiken om de sociale samenhang in de wijk te versterken en uit te breiden. Met dit project willen we een actieve, gezellige en sociale boerenmarkt organiseren in het hart van de Sint-Andrieswijk, met name op de Sint-Andriesplaats.

Stadsbewoners als consument rechtstreeks in contact brengen met producenten. Sociale samenhang versterken. Bewustmaking over voeding en klimaatadaptatie

Voldoende producenten vinden om deel te nemen aan de markt. Bekendheid van de markt in de wijk

Totaal: 15.00 euro: verbruikskosten (elektriciteit, reclame, vervoer, huur, ...) 700 euro; sociale stand met informatie en rechtstreeks verbruik (materialen, huur) 500 euro; sfeervolle live muziek (band) 300 euro