Ondersteuning van het jeugdwerk

Scouts durven delen en grijs vergroenen

Scoutsgroep Antwerpen-Zuid wil de oude speelplaats achter hun lokalen heraanleggen in een frisse combinatie van gras, groen en klinkers. Het wordt een "binnentuin" om te spelen, te vergaderen en te feesten. Via een partnerschap met de buurt kunnen buurtbewoners er tuinieren en activiteiten organiseren.

Achter het oude schoolgebouw in de Hertsdeinstraat 13, dat nu al bijna 100 jaar de scoutsgroep Antwerpen-Zuid met zijn 200 leden uit de nabije en verdere omgeving huisvest, ligt een uitgeleefde en verwaarloosde speelplaats (zie foto). De groep wil deze plaats heraanleggen om ze te kunnen gebruiken als polyvalent terrein voor zijn bijeenkomsten, overgangen, sport en spel. We hebben zelf met vrijwilligers al een heleboel werk verzet. Oude tegels werden verwijderd, nieuwe riolering werd aangelegd. Concreet willen we de speelplaats (ongeveer 535 vierkante meter) omvormen tot een centraal grasveld, waarop met sjorbalken torens en andere tijdelijke scoutsbouwsels kunnen worden opgericht. Rondom het grasveld komen klinkers in grijze en rode kleurtinten. Tegen de muur van de speelplaats willen we een groenscherm aanleggen (klimplanten, boompjes). We hebben afspraken gemaakt met de buurt om 35 vierkante meter van de speelplaats langs diezelfde muurzijde vrij te geven voor buurttuinieren, naar het voorbeeld van Chiro Lore, die een tijd geleden zijn grasveld heeft heraangelegd en plaats heeft ingeruimd voor een kippenhok dat door buurtbewoners wordt onderhouden. We zetten ook de deur open voor activiteiten die de buurtbewoners willen organiseren. Vanuit historisch besef willen we een symbolische lindeboom planten op de heraangelegde speelplaats. De scoutsgroep is namelijk gevestigd in het historische Leikwartier, dat in 1550 werd ingedeeld in leien (Haantjeslei, Markgravelei,...) en verkaveld door Gilbert Van Schoonbeke, die het aanplanten van lindebomen in de leien verplicht stelde en bij deze traditie willen wij dan ook op onze manier weer aanknopen.

Een grijze ruimte - geen fraai achterzicht voor de buren in de Sint-Laureisstraat en Diercxsenstraat - wordt omgevormd tot fleurige ontmoetingsplaats voor een jeugdgroep van 200 leden. De tuin wordt gedeeld met de buurt voor tuinieren en andere activiteiten. Buurtbewoners zonder tuin kunnen zo meegenieten van groene ruimte. De vergroening (groenscherm, lindeboom, grasveld, buurttuinen) biedt een haven voor vogels en insecten en werkt geluiddempend, hetgeen goed is voor de burenrust.

Projecten ondersteund door de burgerbegroting horen een openbaar nut te hebben. We willen daarom het terrein openstellen voor de buurt. Zeker tijdens de week kan er gebruik worden gemaakt van de binnentuin (ook zitbanken) We hebben al contacten met buurtbewoners hiertoe. Een volledige open toegang geeft misschien aanleiding tot overlastproblemen. Dat willen we vermijden via goede afspraken en het verstrekken van sleutels voor de deur aan de straatzijde. Met goede afspraken moet dat lukken.

TOTAAL 19.000 EUR: We hebben ons wat de kostprijs betreft goed geïnformeerd. De beklinkering zal de grootste hap uit het budget vormen, want hiervoor is een gespecialiseerde firma nodig. Een van onze leden heeft de kost berekend op 19 000 euro (materiaal, werkuren). Een groot deel van het werk, vooral puin afvoeren, kunnen we zelf met de nodige gemobiliseerde man- en vrouwkracht verrichten. Een deel van het voorbereidende werk is al achter de rug (oude tegels weg, riolering vernieuwen).