Ondersteuning van het jeugdwerk

Betonne Jeugd brengt dak- en thuisloosheid bij jongeren in Beeld!

Dit project wil dakloze jongeren verenigen om samen een film te maken over hun "overleven zonder een thuis". Op deze manier ontdekken ze Betonne Jeugd waar ze ondersteuning kunnen vinden. Het budget wordt gebruikt om een medewerker aan te werven en voor het maken van de film.

We gaan dakloze jongeren verenigen en samen een film maken over hun overleven zonder thuis. Wekelijks komen we samen. Met deze bijeenkomst voorzien we een wekelijks instuifmoment met bespreking van de kortfilm. We gaan actief opzoek naar dakloze jongeren en bouwen een band met hen op. Op deze manier hopen we ze tot bij Betonne Jeugd te krijgen. Vanuit deze thuisbasis kunnen we hen ondersteunen en zo nodig doorverwijzen naar de juiste hulpdiensten Deze jongeren hebben diverse (multi-)problematieken en staan er vaak alleen voor. We verzamelen hun verhalen en maken hier samen een scenario voor de kortfilm van. Dit omdat deze onmenselijke situatie niet zomaar ongezien en ongehoord mag voorbijgaan. Hier moet iets aan gedaan worden! We leren de jongeren filmen, acteren, hun verhaal vertellen en monteren. Met dit project krijgen de jongeren een positieve ervaring en komen ze positief in beeld. Voor het maken van de film doen we beroep op een professionele regisseur. Samen met Slongs Dievanongs, de meter van dit project, brengen wij de leefwereld van dak- en thuisloze jongeren in beeld in een kortfilm. We eindigen het project met een filmfestival met onze kortfilm in de hoofdrol!

Deze jongeren hebben een specifieke problematiek en hebben ondersteuning nodig. Betonne Jeugd wil hen deze ondersteuning bieden. Maar wij willen deze jongeren vooral een stem geven. Samen met hen ontrafelen we deze problematiek en willen we dit aan de buitenwereld laten weten. Dit aan de hand van een kortfilm. Samen zoeken we naar talenten en overlevings-skills en brengen deze samen in beeld. Achter de (vaak uitzichtloze) situatie van dakloze jongeren schuilt een heel verhaal. We willen deze jongeren positief in beeld brengen. Tevens is een film een duurzaam eindproduct waar we onze vormingen mee kunnen uitbreiden, en verspreiden onder partners en scholen (sociaal werk, orthopedagogie, leerkrachten,…)

Teveel (dakloze) jongeren vinden de weg naar Betonne Jeugd. Betonne Jeugd lukt niet altijd om de jongeren door te verwijzen naar de gepaste hulpinstantie. Jongeren vinden hun verhaal te confronterend om te filmen. Het klikt niet tussen de regisseur en de jongeren Er wordt meer aandacht besteed aan het product (de kortfilm) i.p.v. het proces met de jongeren om hen alzo sterker te maken en uit hun dakloosheid te halen en te houden.

TOTAAL € 30.000: € 20.000 personeelskosten en € 10.000 voor het maken van een professionele film.