Meer sociaal contact

DE BUURTCOACH Netwerken met en voor thuiswonende ouderen om langer thuis wonen mogelijk te maken.

Als je ouder wordt, wil je kunnen rekenen op mensen in je omgeving. Burenbetrokkenheid is echter niet vanzelfsprekend. Actieve aanwezigheid creëert verbinding en dat is wat de hafltijdse buurtcoach doet. Noden worden sneller opgemerkt, vinden sneller een oplossing en er is een netwerk dat ervoor zorgt dat de oudere er niet alleen voor staat.

Wonen in een buurt waar we op elkaar kunnen rekenen, daar hopen wij allemaal op. De omgeving waarin we wonen, is ons vertrouwd, is een stuk onze thuis. Met ouder worden is dat niet altijd evident meer, het is soms moeilijk om contact te maken en te houden. Alles wordt een stuk minder vanzelfsprekend en dat maakt het zelfstandig thuis wonen soms moeilijk. De buurtcoach zorgt ervoor dat het contact met de buurt behouden of verstevigd wordt. De buurtcoach is actief aanwezig in de buurt en werkt verbindend om de onderlinge betrokkenheid tussen buurtbewoners te onderhouden en te stimuleren. Deze aanwezigheid zorgt er ook voor dat persoonlijke vragen, behoeften en (zorg)noden vroeger en spontaner een oplossing kunnen vinden. De oudere kan met al zijn persoonlijke vragen die te maken hebben met zijn leefsituatie, terecht bij de buurtcoach. Soms wil men gewoon zijn hart is luchten, soms kan het gaan over meer praktische problemen. Indien gewenst wordt bekeken wat de vragen zijn en er wordt samen naar een oplossing gezocht. Hierbij houdt de oudere altijd de regie in eigen handen. Door samen te werken met de buurtbewoners komt er ook een zicht op wat voor de buurt belangrijk is en kunnen er samen projecten uitgebouwd worden. De buurtcoach neemt ook regelmatig initiatieven om buurtbewoners bij elkaar te brengen. Om het netwerk zo stevig mogelijk te maken wordt samengewerkt met buren, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de buurt aanwezig. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de medewerkers van Nottebohm WZC. Door deze contacten heeft de buurtcoach toegang tot zeer veel expertise en ervaringsbronnen. De buurtcoach vormt zo een laagdrempelig aanspreekpunt voor ouderen en hun omgeving en zorgt tevens voor verbinding met de buurt. Iedereen kan gratis beroep op hem doen. De buurtcoach is actief in de wijk Hertoghe. Deze wijk bevindt zich in de driehoek Jan Van Rijswijcklaan, Generaal Lemanstraat, Desguinlei.

De buurtcoach helpt ervoor te zorgen dat de thuiswonende oudere langer op een aangename manier thuis kan wonen. Daarbij kan de oudere beroep doen op de expertise van de buurtcoach en het buurtnetwerk om zo de regie over zijn eigen leven in handen te houden. Door de actieve aanwezigheid in de buurt en het feit dat iedereen gratis beroep kan doen op zijn diensten is de buurtcoach een zeer laagdrempelig aanspreekpunt.

geen

27.551 EUR: halftijdse functie Buurtcoach 2019