Meer sociaal contact

30 extra duo's for a job opstarten & afronden in 2019

De kansen van 30 jonge werkzoekende vluchtelingen op de arbeidsmarkt verhogen dankzij begeleiding door vrijwillige en ervaren 50-plussers, daar zet DUO for a JOB Antwerpen op in. Via een intensief sociaal contact (2u/week, 6 maand) worden jongeren op de arbeidsmarkt empowered en wordt hun sociaal isolement doorbroken.

Met de intentie om sociale ongelijkheid te bestrijden en kwetsbare jongeren te empoweren op de arbeidsmarkt, start onze sociale onderneming DUO for a JOB vzw haar activiteiten eind 2013 in Brussel. Sinds 2017 is DUO ook succesvol opgestart in Antwerpen. Via interculturele en -generationele mentoring wil DUO Antwerpen het isolement van jonge werkzoekende vluchtelingen (18-30j.) uit ons district doorbreken, hen morele steun geven en hun jobkansen een boost geven. Want werk is dé hefboom voor integratie en beste garantie tegen (kans)armoede. - Werkmethode De 50-plusser, de mentor, volgt vooraf een 4daagse opleiding (sociale vaardigheden, traject jongeren, hun kansen/obstakels op arbeidsmarkt) die hem/haar klaarstoomt voor het mentorschap. Na een succesvolle match op maat van mentee en mentor, spreken duo’s 2u/week voor een periode van 6 maanden af. Tijdens die periode krijgt elk duo een persoonlijke coördinator van ons professionele team toegewezen die paraat staat als klankbord, met netwerk en expertise in het socioprofessionele aanbod. Tegelijk organiseren we sollicitatietrainingen voor jongeren en ontmoetingen tussen mentoren waarmee ze uit elkaars ervaringen inspiratie kunnen putten. - Resultaten & toekomstplannen: Na 4,5 jaar heeft DUO nationaal al 1.200 werkzoekende jongeren met een migratieachtergrond begeleid waarvan 74% binnen 12 maanden al een job, stage of beroepsopleiding naar keuze begonnen is. Dit is het dubbele van de natuurlijke inschakelingsgraad op de arbeidsmarkt wanneer er geen begeleiding is. Onze 675 actieve mentoren zijn ook enthousiast. Maar liefst 92% start immers een tweede begeleiding na hun eerste duo. Sommige mentoren zijn intussen aan hun tiende duo begonnen. We hebben het potentieel om in district Antwerpen, met behoud van resultaten, tegen eind 2020 nog 400 extra duo’s op te starten. Wij hebben de methode, weten hoe mentoren en mentees te vinden, nu rest enkel nog de fondsen werven om de impact te realiseren.

- geïsoleerde werkzoekende vluchtelingen morele steun en perspectief geven. - hun jobkansen (professioneel project definiëren, netwerken opbouwen, sollicitatietechnieken leren) en zelfvertrouwen een boost geven. - werk als hefboom tegen (kans)armoede. - doorbreken van vooroordelen en bevorderen van integratie. - ervaringen/vaardigheden van 50-plussers valoriseren. - dienstverlening op maat van jongere en aanvullend op het bestaande aanbod. - besparing van sociale uitgaven.

- Voldoende extra externe financiële middelen vinden om resterende operationele kosten (45%: €20.000) te dekken. - Hoog tempo en grote respons van kandidaat-mentees/-mentoren professioneel blijven opvangen met beperkt team. - Een goede locatie blijven vinden voor alle activiteiten.

TOTAAL 25.000 EUR: DUO wil de burgers van district Antwerpen voorstellen om in 2019 30 extra duo’s met werkzoekende geïsoleerde vluchtelingen uit district Antwerpen mee te helpen opstarten. Mits een financiële bijdrage van €25.000, zijnde 55% van de operationele kosten per duo (opleidingskosten mentoren, huur ontmoetingsruimtes duo’s en loonkosten van coördinatoren van duo’s) komt dit streven dichterbij.