Kunst in het openbaar domein

Verfraaiing 5 nutskasten Tentoonstellingswijk

Met dit project willen bewoners 5 nutskasten in de Volhardingstraat, een belangrijke ader in de wijk, verfraaien met oude foto's en afbeeldingen van de Wereldtentoonstelling 1930.

5 nutskasten in de Volhardingstraat worden geselecteerd om bekleed te worden met afbeeldingen uit de periode van de Wereldtentoonstelling. Deze foto's per nutskast worden gekozen op basis van de paleizen die er destijds stonden op de betreffende plaats. De Antwerpse wereldtentoonstelling van 1930 toonde de vele bezoekers een spectaculair, geïdealiseerd beeld van de koloniën, de scheepvaart, de landbouw en de Vlaamse kunst. De Witte Paleizenstad, zoals de tentoonstelling van 1930 wel eens genoemd werd, vertoonde een bonte wereld van ondermeer kunst en wetenschap. Het evenement was ook een gelegenheid om aan stadsontwikkeling te doen. Op de plaats van de expoterreinen verscheen een nieuw stadskwartier. De hoop leefde dat de paviljoenen zouden plaatsmaken voor een modelwijk. Ons verfraaiingsproject heeft enerzijds een esthetisch doel en anderzijds houdt het het verhaal van de Wereldtentoonstelling 1930 levendig.

Lelijke, grijze, soms gevandaliseerde nutskasten omvormen tot kunstige en informatieve ijkpunten in het noodzakelijke straatmeubilair. Nieuwe bewoners (jong en oud) op een niet opdringerige manier inlichten over de markante geschiedenis van de tentoonstellingswijk.

We maakten een selectie van 5 nutskasten in de Volhardingstraat (één van de belangrijkste centrale assen van de wijk). Mogelijk zouden buren en wijkbewoners graag meerdere kasten bekleed zien.

8.000 EUR: - auteursrechten: ca. 250 EUR - nutskasten: 7.500 EUR - feestelijke inhuldiging: 250 EUR