Ontmoeting in de buurt

Trottoirterrassen voor burenbabbels op het Kiel

Met dit project geven de bewoners een aantal parkeerplaatsen tijdelijk een publieke invulling en richten ze die in op maat van de bewoners. Dat doen ze door 'parklets' of 'trottoirterrassen' te installeren, die ze samen bedenken en bouwen. Met deze rustplekken creëren ze interactie in de straat. Ze slaan met deze 'voetpadbalkons' bruggen tussen burgers.

Ons doel? Bureninteractie, vergroening en een mooie buurt, vertraging en gezondheid. Deze doelstellingen sluiten aan bij wat we met ons straatcomité 'Bump' (Buren met een plan) beogen. Concreet? We richten op de parkeerstrook enkele 'eilandjes' in, gericht op de behoeften van de buurt. Dat doen we in een participatief proces. Na eerdere bevragingen en het succes van onze Tuinstraat van de zomer van 2017, weten we dat de bewoners uitkijken naar een mooi verzorgde praat-, zit- of leeshoek en een afgebakende 'groene' ruimte. We zijn samen verantwoordelijk voor inrichting, onderhoud en het bewaken van de netheid. In augustus 2018 experimenteren we voor het eerst met deze formule en realiseren we een eerder kleinschalig parklet-project. In 2019 bouwen we verder op de ervaringen en gaan we voor een duurzamere invulling. De parklets zullen dan mooier, steviger en groener zijn, het proces nog meer gedragen. Na de twee perioden van kennisopbouw delen we onze ervaringen en werken we graag (mee) aan een draaiboek. Hiervan kunnen andere straten gebruik maken voor het inrichten van parklets en het buurtverbindende proces tijdens het bedenken, uitvoeren, onderhouden en beleven ervan. We raakten geïnspireerd door voorbeelden van parklets overal ter wereld en vinden dat die in Antwerpen niet mogen ontbreken. Ons doel is ook een kunstig element toe te voegen, via een aanvullend dossier Burgerbegroting 'Kunst in het openbaar domein'.

• De straat wordt dankzij de trottoirterrassen een groene, attractieve plek. • Door een rustpunt te bieden op de parklets, creëren we meer ontmoetingskansen tussen de bewoners van onze straat, maar ook tussen passanten op het Kiel. • Een straat op mensenmaat is een straat waar niet de auto het publieke domein volledig inpalmt, maar een plek die mensen ruimte biedt om elkaar te ontmoeten. Parklets zijn rustige en groene oases. • Het proces zorgt voor verbondenheid tussen bewoners en hun buurt.

We willen de parklets graag als een 'common' - een gemeengoed - beheren en onderhouden. Dat wil zeggen dat we samen verantwoordelijkheid nemen voor een goed gebruik. De kans bestaat dat dit bewustzijn (nog) niet bij iedereen aanwezig is.

6.000 euro