Ontmoeting in de buurt

Toekomststraat

Met de ‘Toekomststraat’ wil Commons Lab Antwerpen vzw ruimte geven aan straten die een stapje verder willen gaan: samen een idee of droom voor de straat uittesten. Niet alleen denken, maar ook samen doen! Ervaren hoe we anders kunnen samen leven. Wat werkt? Wat werkt niet? Om het project te leiden wordt een 1/4de werkkracht aangenomen.

Wat als je samen met je buren zou mogen fantaseren over de straat van jullie dromen? Hoe zouden jullie samen leven? Hoe zou jullie straat er uit zien? Zou er dan meer groen zijn? Of bredere voetpaden met meer plaats om te spelen? Zouden jullie samen boodschappen willen doen, samen groenten kweken in de straat, een oudere buur regelmatig bezoeken? Welke dromen zou jij eens willen uittesten samen met jouw straat? De wereld veranderen kunnen we niet. Maar we kunnen misschien wel een aantal kleine stapjes voorwaarts zetten. Nieuwe ideeën en oplossingen ontwikkelen voor de talrijke grote uitdagingen waarvoor we staan. Met de ‘Toekomststraat’ wil Commons Lab antwerpen ruimte geven aan straten die een stapje verder willen gaan; samen een idee of droom voor de straat gaan uittesten. Niet alleen denken, maar ook samen doen! Ervaren hoe we anders kunnen samen leven. Wat werkt? Wat werkt niet? Telkens wordt vertrokken vanuit de dromen/ideeën in de straat. Die worden omgevormd tot heel kleinschalige en tijdelijke experimenten. Gedurende een paar weken proeven en ervaren straten hoe anders en beter samen geleefd kan worden. Achteraf onderzoeken we samen met bewoners en bestuur f en hoe we van tijdelijk experiment naar structurele maatregelen kunnen gaan.

Vernieuwend, versterkt sociale cohesie op buurtniveau, antwoord op actuele behoefte in het district, zeer brede betrokkenheid, op maat, focus op duurzaam karakter, stimuleert actieve democratie in district, tijdelijk en lokaal karakter is katalysator voor verandering.

Iedereen betrekken en bereiken vergt veel tijd Experimenteerfase vergt veel tijd Afstemmmen met beleid van stad en district Doorwerking

25.000 EUR