Ontmoeting in de buurt

Een buurthuis in de Brederodewijk

Een buurthuis in de Brederodewijk verhoogt de sociale cohesie en brengt verschillende plaatselijke organisaties met elkaar in contact. Dit project wil  met een 2/5de medewerker een jaar lang een uitgebreid en gevarieerd programma aanbieden voor jong en oud, van alle streken en voor elke interesse met de hoop dit project op termijn verder te zetten.

Wij dromen van een buurthuis waar er gesport kan worden, waar er culturele evenementen kunnen plaats vinden en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. We willen in samenspraak met de organisatie uit onze buurt en onze buurtbewoners een mooi gevarieerd programma aanbieden, het hele jaar door, voor alle bewoners. We hopen dat er dankzij de ontmoetingen in ons buurthuis mooie projecten zullen ontstaan die de samenhang in onze wijk zullen bevorderen. Dat kan gaan over vergaderruimtes, een plaats om een straatfeest te organiseren als je straat niet mag afgesloten worden, een zaal voor evenementen zoals bv de buurtquiz ‘de slimste straat’ of voor voordrachten, optredens, lezingen, een expo, kleine sportieve en bewegingsactiviteiten, ... Dit huis, deze vroegere loods, atelier of pakhuis kan een plek worden waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten, kunnen vergaderen en in contact kunnen komen met andere organisaties van de buurt. Er zijn in onze buurt reeds enkele sporthallen of zalen die gehuurd en/of gedeeld kunnen worden, zoals die van scholen, religieus-culturele verenigingen en dienstencentra. Maar vaak botsen organisatoren op begrijpbare maar weinig flexibele voorwaarden rond bv. toegangstijden, verzekeringen, aard van toegelaten activiteiten, enz. Niet al die plekken worden altijd als neutraal of laagdrempelig ervaren en weerhouden potentiële deelnemers. Dat is jammer, maar wel realiteit. Een ontmoetingszaal gedragen en gerund door de buurtbewoners voor alle buurtbewoners i.s.m. de plaatselijke organisaties kan een verbindende functie hebben. De inwoners van de Brederodebuurt kunnen er niet enkel terecht voor een breed gamma van activiteiten of om zaaltjes te huren, maar ook voor ontmoeting en het doorbreken van eventuele eenzaamheid. Ons buurthuis kan een ankerplaats zijn voor jong en oud, een rustpunt waar er verhalen en info gedeeld kan worden, een broed- of ontdekkingsplaats voor talent uit de buurt en zeker en vast een gezellige plek.

In onze buurt is er nu geen sporthal, geen centraal plein of park. Er is geen ruimte waar iedere buurtbewoner zich thuis kan voelen. Er is geen plek die echt van onze buurtbewoners is. In onze wijk wonen veel verschillende nationaliteiten, veel buurtbewoners met interessante hobby’s, beroepen of interesses. Helaas ontmoeten zij elkaar nu zelden, terwijl we allen in dezelfde buurt wonen. Graag willen we de sociale cohesie in onze wijk versterken.

-Het zal niet eenvoudig zijn om een geschikte locatie te vinden voor ons buurthuis. Er is weinig beschikbare niet ingevulde ruimte is in onze wijk. -Vanuit enkele buurtcomités en sociale organisaties denken we dat er nood is aan zo’n buurthuis. Maar is dat zo? We moeten goed nagaan of we geen nood aan het invullen zijn die er eigenlijk niet is. -Hoe houden we het initiële enthousiasme warm? Maar we zullen samenwerken met Zuidklap, een informeel kanaal van professionelen uit de buurt.

TOTAAL 23.000 euro: 2/5de werkkracht 18.000 euro.; werkingsmiddelen, promotiemateriaal en kost voor de opstart voor 5.000 euro. Daarna moet het eventuele buurthuis zichzelf financieren.